• TANDEM heeft als doel het
    vergroten van de flexibiliteit van
    leerwegen over onderwijssectoren heen

Flexibele leerwegen mogelijk maken

Doel

Het TANDEM project richt zich op het verbeteren van de flexibiliteit in de leertrajecten over de onderwijssystemen heen (van EQF-niveaus 4, 5 en 6) door het verbinden van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs (ho) en het bedrijfsleven.

Het project is bedoeld om bij te dragen aan het debat over aanpassingen, door lessen te trekken uit de bestaande expertise en goede praktijkvoorbeelden van de partners in het consortium alsmede door het versterken van verbindingen tussen Europese en nationale beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het begrip "TANDEM" legt de nadruk op de efficiëntie van bedrijven en mbo- en hbo-aanbieders, die samenwerken rond hoogwaardig mbo, afgestemd op de regionale en mondiale vraag op de arbeidsmarkt om proactief in te kunnen spelen op nieuwe tekorten aan vaardigheden.

Waarom TANDEM?

Doel

The new economic realities and rapid shifts on the job market are changing what we need from our education system. Not only should access to higher education be widened to groups like adult learners, vocational learners and employed learners, but also the teaching-learning environments should be adapted to the diversified needs of lifelong learners in order to reach a competitive and sustainable economy and create an inclusive society towards the EU 2020 goals.
Read More

Doelstellingen

The TANDEM project’s overall objectives are to enhance the flexibility in learning pathways across education systems (from EQF levels 4 to 5 and 6) as well as to contribute for the educational policy development by connecting Vocational Education and Training (VET), Higher Education (HE) and the business world.
Read More

Impact

TANDEM’s overall intended impact is to provide high quality VET. This project will help in achieving EU 2020 goals by:
Read More

Onze projectdoelen