TANDEM Projesine Hoşgeldiniz

Ekonomik gerçeklikler ve iş sahasındaki sert değişimler nedeniyle, bizlerin de eğitim sistemlerinden beklentilerimiz değişiklik göstermektedir. Sadece yüksek ögrenim değil mesleki eğitimlerimizi de iyileştirmemiz gerekmektedir.

Çalışanların kendi iş ve kariyer olanaklarını arttırmak için ileri teknik yetkinlikleri ile yönetim becerilerini geliştirmeleri gerekir.
Bunun yanı sıra tipik mesleki deneyime sahip çalışanların, hayat boyu öğrenme kapsamında, daha esnek eğitim sistemleri ve öğrenme biçimleri arasında geçişlerinin sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bu geçişlerin sağlanması için yapılan çalışmalarda çalışanların tecrübeleri ve işgücü piyasasının odağı göz ardı edilmemelidir.

Bu sebeple, ilgili kimseler ve politikacıların ‘nitelikli iş gücü’ kapsamındaki açıkları net ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymaları ve bununla birlikte işgücü piyasasının arzları ile yüksek öğrenime kadar olan çalışmaları biraraya getirebilecek, ortaya konan açıkları kapatabilecek yeni yollar geliştirmek üzerine çalışmaları gerekir.

Proje; reformlara katkıda bulunulması amacıyla mevcut tasarılardan ve proje partnerlerinin iyi uygulamalarından faydalanılarak, Avrupa ve Ulusal yasakoyucular ile uygulayıcılar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için tasarlanmıştır.


“TANDEM” işletmelerin verimliliğini vurgulamalıdır. Mesleki eğitim ve Yükseköğretim veren kurumlar, günümüzde artmakta olan yetkinlik eksiklerine proaktif çözümler geliştirmek ve bölgesel/küresel işgücü piyasası talebi ile uyumlu yüksek kaliteli mesleki eğitimler sağlayabilmek için birlikte çalışmalıdır.