• TANDEM projesinin temel amaçlarından
    birisi işgücü piyasalarının talepleri
    doğrultusunda VET (Mesleki Eğitimler) ile
    HE (Yüksek Öğrenim) arasındaki bağlantıyı kurmaktır.

İşgücü pİyasalarının taleplerİ dİkkate alınarak VET (Meslekİ Eğİtİmler) İle HE (Yüksek Öğrenİm) arasındakİ bağlantıyı kurmak.

Konuya İlişkin

Tandem projesinin amacı mevcut durum / ihtiyaçlarla yapılan analizlerden ve proje partnerlerinin tecrübelerinden / iyi uygulamalarından yararlanılarak Mesleki eğitimler ( VET ) ile Yüksek ögrenim ( HE) arasındaki bağlantıların kurulmasına destek olmak ve bu sayede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının gelişimi için gerekli aksiyonları belirleyebilmektir.

Why TANDEM?

HAKKINDA

Ekonomik gerçeklikler ve iş sahasındaki sert değişimler nedeniyle, bizlerin de eğitim sistemlerinden beklentilerimiz değişiklik göstermektedir. Sadece yüksek ögrenim değil mesleki eğitimlerimizi de iyileştirmemiz gerekmektedir.
Read More

AMAÇ

Tandem projesinin amacı mevcut durum / ihtiyaçlarla yapılan analizlerden ve proje partnerlerinin tecrübelerinden / iyi uygulamalarından yararlanılarak Mesleki eğitimler ( VET ) ile Yüksek ögrenim ( HE) arasındaki bağlantıların kurulmasına destek olmak ve bu sayede iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının gelişimi için gerekli aksiyonları belirleyebilmektir.
Read More

ETKİ

TANDEM projesinin amacı daha yüksek kalitede mesleki eğitim sağlamaktır. Bu proje Avrupa 2020 hedeflerine yardım etmekle birlikte:
Read More

Projenin Konuları